Teemex is a lightweight OS kernel. It was primarily created for learning purposes.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Toromino beb8b42ba5
Update README.md
před 1 rokem
arch/x86 Small changes and fixes. před 1 rokem
include/teemex Small changes and fixes. před 1 rokem
init Update main.c před 1 rokem
lib Small changes and fixes. před 1 rokem
.gitignore Small changes and fixes. před 1 rokem
LICENSE Update LICENSE před 1 rokem
Makefile Small changes and fixes. před 1 rokem
README.md Update README.md před 1 rokem

README.md

Teemex Kernel

What is Teemex?

Teemex aims to be a lightweight OS kernel supporting several CPU architecture. It was primarily created for learning purposes.

Currently Teemex only supports x86 CPUs.

Required Packages

The following packages are required to build Teemex:

  • nasm
  • GNU’s gcc, g++-multilib & ld
  • qemu-system-x86_64 (for testing)

Compiling

make teemex

Testing

qemu-system-x86_64 -kernel teemex.bin