Teemex is a lightweight OS kernel. It was primarily created for learning purposes.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Toromino beb8b42ba5
Update README.md
1 år sedan
arch/x86 Small changes and fixes. 1 år sedan
include/teemex Small changes and fixes. 1 år sedan
init Update main.c 1 år sedan
lib Small changes and fixes. 1 år sedan
.gitignore Small changes and fixes. 1 år sedan
LICENSE Update LICENSE 1 år sedan
Makefile Small changes and fixes. 1 år sedan
README.md Update README.md 1 år sedan

README.md

Teemex Kernel

What is Teemex?

Teemex aims to be a lightweight OS kernel supporting several CPU architecture. It was primarily created for learning purposes.

Currently Teemex only supports x86 CPUs.

Required Packages

The following packages are required to build Teemex:

  • nasm
  • GNU’s gcc, g++-multilib & ld
  • qemu-system-x86_64 (for testing)

Compiling

make teemex

Testing

qemu-system-x86_64 -kernel teemex.bin