Phlogger is a gopher server for Phlogs (Gopher Blogs)
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

Cargo.lock 12KB


 1. # This file is automatically @generated by Cargo.
 2. # It is not intended for manual editing.
 3. [[package]]
 4. name = "aho-corasick"
 5. version = "0.7.6"
 6. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 7. dependencies = [
 8. "memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 9. ]
 10. [[package]]
 11. name = "arrayvec"
 12. version = "0.4.12"
 13. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 14. dependencies = [
 15. "nodrop 0.1.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 16. ]
 17. [[package]]
 18. name = "autocfg"
 19. version = "0.1.7"
 20. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 21. [[package]]
 22. name = "cfg-if"
 23. version = "0.1.10"
 24. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 25. [[package]]
 26. name = "config"
 27. version = "0.10.1"
 28. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 29. dependencies = [
 30. "lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 31. "nom 5.0.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 32. "rust-ini 0.13.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 33. "serde 1.0.104 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 34. "serde-hjson 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 35. "serde_json 1.0.44 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 36. "toml 0.5.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 37. "yaml-rust 0.4.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 38. ]
 39. [[package]]
 40. name = "itoa"
 41. version = "0.4.4"
 42. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 43. [[package]]
 44. name = "lazy_static"
 45. version = "1.4.0"
 46. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 47. [[package]]
 48. name = "lexical-core"
 49. version = "0.4.6"
 50. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 51. dependencies = [
 52. "arrayvec 0.4.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 53. "cfg-if 0.1.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 54. "rustc_version 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 55. "ryu 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 56. "static_assertions 0.3.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 57. ]
 58. [[package]]
 59. name = "linked-hash-map"
 60. version = "0.3.0"
 61. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 62. dependencies = [
 63. "serde 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 64. "serde_test 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 65. ]
 66. [[package]]
 67. name = "linked-hash-map"
 68. version = "0.5.2"
 69. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 70. [[package]]
 71. name = "memchr"
 72. version = "2.2.1"
 73. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 74. [[package]]
 75. name = "nodrop"
 76. version = "0.1.14"
 77. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 78. [[package]]
 79. name = "nom"
 80. version = "5.0.1"
 81. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 82. dependencies = [
 83. "lexical-core 0.4.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 84. "memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 85. "version_check 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 86. ]
 87. [[package]]
 88. name = "num-traits"
 89. version = "0.1.43"
 90. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 91. dependencies = [
 92. "num-traits 0.2.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 93. ]
 94. [[package]]
 95. name = "num-traits"
 96. version = "0.2.10"
 97. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 98. dependencies = [
 99. "autocfg 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 100. ]
 101. [[package]]
 102. name = "phlogger"
 103. version = "0.1.0"
 104. dependencies = [
 105. "config 0.10.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 106. ]
 107. [[package]]
 108. name = "regex"
 109. version = "1.3.1"
 110. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 111. dependencies = [
 112. "aho-corasick 0.7.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 113. "memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 114. "regex-syntax 0.6.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 115. "thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 116. ]
 117. [[package]]
 118. name = "regex-syntax"
 119. version = "0.6.12"
 120. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 121. [[package]]
 122. name = "rust-ini"
 123. version = "0.13.0"
 124. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 125. [[package]]
 126. name = "rustc_version"
 127. version = "0.2.3"
 128. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 129. dependencies = [
 130. "semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 131. ]
 132. [[package]]
 133. name = "ryu"
 134. version = "1.0.2"
 135. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 136. [[package]]
 137. name = "semver"
 138. version = "0.9.0"
 139. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 140. dependencies = [
 141. "semver-parser 0.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 142. ]
 143. [[package]]
 144. name = "semver-parser"
 145. version = "0.7.0"
 146. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 147. [[package]]
 148. name = "serde"
 149. version = "0.8.23"
 150. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 151. [[package]]
 152. name = "serde"
 153. version = "1.0.104"
 154. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 155. [[package]]
 156. name = "serde-hjson"
 157. version = "0.9.1"
 158. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 159. dependencies = [
 160. "lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 161. "linked-hash-map 0.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 162. "num-traits 0.1.43 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 163. "regex 1.3.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 164. "serde 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 165. ]
 166. [[package]]
 167. name = "serde_json"
 168. version = "1.0.44"
 169. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 170. dependencies = [
 171. "itoa 0.4.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 172. "ryu 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 173. "serde 1.0.104 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 174. ]
 175. [[package]]
 176. name = "serde_test"
 177. version = "0.8.23"
 178. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 179. dependencies = [
 180. "serde 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 181. ]
 182. [[package]]
 183. name = "static_assertions"
 184. version = "0.3.4"
 185. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 186. [[package]]
 187. name = "thread_local"
 188. version = "0.3.6"
 189. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 190. dependencies = [
 191. "lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 192. ]
 193. [[package]]
 194. name = "toml"
 195. version = "0.5.5"
 196. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 197. dependencies = [
 198. "serde 1.0.104 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 199. ]
 200. [[package]]
 201. name = "version_check"
 202. version = "0.1.5"
 203. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 204. [[package]]
 205. name = "yaml-rust"
 206. version = "0.4.3"
 207. source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
 208. dependencies = [
 209. "linked-hash-map 0.5.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)",
 210. ]
 211. [metadata]
 212. "checksum aho-corasick 0.7.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "58fb5e95d83b38284460a5fda7d6470aa0b8844d283a0b614b8535e880800d2d"
 213. "checksum arrayvec 0.4.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "cd9fd44efafa8690358b7408d253adf110036b88f55672a933f01d616ad9b1b9"
 214. "checksum autocfg 0.1.7 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "1d49d90015b3c36167a20fe2810c5cd875ad504b39cff3d4eae7977e6b7c1cb2"
 215. "checksum cfg-if 0.1.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "4785bdd1c96b2a846b2bd7cc02e86b6b3dbf14e7e53446c4f54c92a361040822"
 216. "checksum config 0.10.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "19b076e143e1d9538dde65da30f8481c2a6c44040edb8e02b9bf1351edb92ce3"
 217. "checksum itoa 0.4.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "501266b7edd0174f8530248f87f99c88fbe60ca4ef3dd486835b8d8d53136f7f"
 218. "checksum lazy_static 1.4.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"
 219. "checksum lexical-core 0.4.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "2304bccb228c4b020f3a4835d247df0a02a7c4686098d4167762cfbbe4c5cb14"
 220. "checksum linked-hash-map 0.3.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6d262045c5b87c0861b3f004610afd0e2c851e2908d08b6c870cbb9d5f494ecd"
 221. "checksum linked-hash-map 0.5.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "ae91b68aebc4ddb91978b11a1b02ddd8602a05ec19002801c5666000e05e0f83"
 222. "checksum memchr 2.2.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "88579771288728879b57485cc7d6b07d648c9f0141eb955f8ab7f9d45394468e"
 223. "checksum nodrop 0.1.14 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "72ef4a56884ca558e5ddb05a1d1e7e1bfd9a68d9ed024c21704cc98872dae1bb"
 224. "checksum nom 5.0.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c618b63422da4401283884e6668d39f819a106ef51f5f59b81add00075da35ca"
 225. "checksum num-traits 0.1.43 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "92e5113e9fd4cc14ded8e499429f396a20f98c772a47cc8622a736e1ec843c31"
 226. "checksum num-traits 0.2.10 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "d4c81ffc11c212fa327657cb19dd85eb7419e163b5b076bede2bdb5c974c07e4"
 227. "checksum regex 1.3.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "dc220bd33bdce8f093101afe22a037b8eb0e5af33592e6a9caafff0d4cb81cbd"
 228. "checksum regex-syntax 0.6.12 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "11a7e20d1cce64ef2fed88b66d347f88bd9babb82845b2b858f3edbf59a4f716"
 229. "checksum rust-ini 0.13.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "3e52c148ef37f8c375d49d5a73aa70713125b7f19095948a923f80afdeb22ec2"
 230. "checksum rustc_version 0.2.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "138e3e0acb6c9fb258b19b67cb8abd63c00679d2851805ea151465464fe9030a"
 231. "checksum ryu 1.0.2 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "bfa8506c1de11c9c4e4c38863ccbe02a305c8188e85a05a784c9e11e1c3910c8"
 232. "checksum semver 0.9.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "1d7eb9ef2c18661902cc47e535f9bc51b78acd254da71d375c2f6720d9a40403"
 233. "checksum semver-parser 0.7.0 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "388a1df253eca08550bef6c72392cfe7c30914bf41df5269b68cbd6ff8f570a3"
 234. "checksum serde 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "9dad3f759919b92c3068c696c15c3d17238234498bbdcc80f2c469606f948ac8"
 235. "checksum serde 1.0.104 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "414115f25f818d7dfccec8ee535d76949ae78584fc4f79a6f45a904bf8ab4449"
 236. "checksum serde-hjson 0.9.1 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "6a3a4e0ea8a88553209f6cc6cfe8724ecad22e1acf372793c27d995290fe74f8"
 237. "checksum serde_json 1.0.44 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "48c575e0cc52bdd09b47f330f646cf59afc586e9c4e3ccd6fc1f625b8ea1dad7"
 238. "checksum serde_test 0.8.23 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "110b3dbdf8607ec493c22d5d947753282f3bae73c0f56d322af1e8c78e4c23d5"
 239. "checksum static_assertions 0.3.4 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "7f3eb36b47e512f8f1c9e3d10c2c1965bc992bd9cdb024fa581e2194501c83d3"
 240. "checksum thread_local 0.3.6 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "c6b53e329000edc2b34dbe8545fd20e55a333362d0a321909685a19bd28c3f1b"
 241. "checksum toml 0.5.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "01d1404644c8b12b16bfcffa4322403a91a451584daaaa7c28d3152e6cbc98cf"
 242. "checksum version_check 0.1.5 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "914b1a6776c4c929a602fafd8bc742e06365d4bcbe48c30f9cca5824f70dc9dd"
 243. "checksum yaml-rust 0.4.3 (registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index)" = "65923dd1784f44da1d2c3dbbc5e822045628c590ba72123e1c73d3c230c4434d"